Súkromná bezpečnostná služba - SBS CUSTOS SECURITY

NAŠE SLUŽBY

Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste

Klasická strážna služba alebo skryté pozorovanie v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom

Ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach

Klasická strážna služba alebo skryté pozorovanie

Ochrana osoby – bodyguarding

Osobní strážcovia vo vozidle, na podujatiach, v byte

Ochrana majetku a osoby pri preprave

Doprovod za pomoci ochranky vo vozidle alebo za doprovodu iného vozidla

Ochrana prepravy majetku a osoby

Doprovod za pomoci ochranky vo vozidle alebo za doprovodu iného vozidla

Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb

Športové podujatia, futbal, hokej, predvolebné kampane, koncerty

Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste

Strážna služba v objektoch a závodoch

Vypracovanie plánu ochrany

Vypracovanie plánu ochrany objektu, buď strážnou službou alebo zabezpečovacími systémami

Naším cieľom je poskytovať kvalifikovanú a spoľahlivú ochranu fyzickým a právnickým osobám, vykonávanú v súlade s príslušnými právnymi predpismi, normami a zásadami s minimalizáciou potreby finančných nákladov a počtu osôb.

O NÁS

Zodpovední a spoľahliví ľudia vytvárajú náš úspech. Dbáme na dobrú fyzickú kondíciu ako aj príjemné vystupovanie našich zamestancov. Ich spoľahlivý výkon oceňujú všetci naši doterajší klienti.
Bezúhonnosť, spoľahlivosť, diskrétnosť a profesionalita

Naše činnosti sa zameriavajú hlavne na stráženie majetku fyzických a právnických osôb, ochranu osôb, ochranu majetku pri preprave, zabezpečenie poriadku pri hromadných kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach.

Podnikáme v oblasti komerčných bezpečnostných služieb v rozsahu zákona: NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client

Pôsobíme na celom Slovensku
Ak ste z ktoréhokoľvek mesta na Slovensku, neváhajte nás kontaktovať.

KONTAKTUJTE NÁS

Napíšte nám pre nezáväznú kalkuláciu